artist left-side
artist right-side

Thỏa thuận sử dụng

CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ SỬ DỤNG NỀN TẢNG NHẠC SỐ DIIJAM
  • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015
  • Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009
  • Căn cứ vào các văn bản pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107779780
  • Căn cứ nhu cầu sử dụng website của Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam

Công ty Cổ phần Diijam Việt Nam (gọi tắt là “DIIJAM”) ban hành chính sách về việc sử dụng dịch vụ trên nền tảng nhạc số với các nội dung như sau:


1. Giới thiệu và giải thích từ ngữ

1.1. Dịch vụ Diijam (gọi tắt là dịch vụ): là dịch vụ cung cấp nhạc số trên nền tảng website trực tuyến www.diijam.vn và ứng dụng điện thoại (tên phần mềm) tại Việt Nam cho người nghe nhạc. Dịch vụ cung cấp cho người dùng nghe nhạc trải nghiệm nội dung hóa cá nhân theo sở thích, chủ đề riêng bằng cách đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Diijam với các sản phẩm chủ yếu là nhạc remix từ các DJ.

1.2. Thỏa Thuận: là thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ nhạc số Dijjam cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

1.3. Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Khách hàng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

1.4. Tài khoản “DIIJAM ID”: là tài khoản được cấp cho người dùng nghe nhạc để truy cập vào website hoặc ứng dụng Diijam và sử dụng các tính năng nâng cao khác.

1.5. Tài khoản liên kết: Là việc dùng tài khoản của Google và Facebook dùng để đăng nhập vào tài khoản Diijam

1.6. Nền tảng: Dịch vụ Diijam cung cấp trên nền tảng hệ điều hành IOS và Andoid, phiên bản từ IOS 10.3.4 và Android 4.4 cũng như thiết bị khác nhau như Website và ứng dụng điện thoại.

1.7. Gói cước Diijam: là các gói nghe nhạc được Diijam đưa ra với người dùng với 03 mức khác nhau gồm gói 1 tháng/ 06 tháng/ 01 năm sử dụng.

1.8. Chủ tài khoản: Là người sở hữu hợp pháp tài khoản của Diijam.

1.9. Khách hàng: là người đăng ký tài khoản Diijam, sử dụng dịch vụ Diijam do chính Diijam cung cấp.

2. Mục đích của chính sách sử dụng

2.1. DIIJAM ban hành Chính sách sử dụng này dựa trên các quy định của pháp luật để đưa ra các yêu cầu về việc sử dụng nền tảng nhạc số, hình thức và cách thức giải quyết khi có vi phạm xảy ra

2.2. DIIJAM ban hành Chính sách sử dụng này nhằm tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, hoạt động đúng theo quy định pháp luật.

2.3. Chính sách sử dụng này được đăng tải trên website www.diijam.vn áp dụng cho DIIJAM, các đối thủ cạnh tranh, các khách hàng truy cập sử dụng dịch vụ trên website.

2.4. Trong trường hợp cần thiết, Chính sách sử dụng này được cung cấp cho Cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DIIJAM.

3. Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi

3.1. Khách hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản "DIIJAM ID", thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản "DIIJAM ID", không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân; tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, vi phạm thuần phong mỹ tục.

3.2. Khi truy cập, sử dụng dịch vụ Diijam bằng bất cứ phương tiện nào thì khách hàng cũng phải tuân theo Chính sách này.

3.3. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Chính sách này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Chính sách sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

3.4. Đôi khi DIIJAM có thể thay đổi nội dung của Chính sách vì các lý do hợp lý, chẳng hạn như cải thiện các chức năng hoặc tính năng hiện có hoặc bổ sung thêm các chức năng hoặc tính năng mới cho Dịch vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ và các điều chỉnh kỹ thuật hợp lý cho Dịch vụ, đảm bảo khả năng hoạt động hoặc tính bảo mật của Dịch vụ và vì lý do pháp lý hoặc quy định. Khi chúng tôi tiến hành các thay đổi quan trọng đối với nội dung của Chính sách, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng thông tin phù hợp trong các tình huống. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng trước và việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi được thực hiện sẽ đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận các thay đổi đó. Do đó, vui lòng đảm bảo rằng khách hàng đọc kỹ bất kỳ thông báo nào như vậy. Nếu khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ theo phiên bản Thỏa thuận mới, có thể chấm dứt tài khoản của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu nhận được Dịch vụ dùng thử hoặc Dịch vụ trả phí thông qua bên thứ ba, khách hàng phải hủy Dịch vụ trả phí trong phạm vi áp dụng thông qua bên thứ ba đó.

4. Tùy chọn dịch vụ

4.1. Dịch vụ của DIIJAM sẽ bao gồm cả miễn phí và dịch vụ tính phí. Dịch vụ DIIJAM không yêu cầu thanh toán gọi là “Dịch vụ miễn phí”. Các tùy chọn khác yêu cầu thanh toán trước khi khách hàng có thể truy cập là “Dịch vụ trả phí” theo gói cước tương ứng. DIIJAM cũng có thể cung cấp các chương trình ưu đãi khuyến mại đặc biệt, quyền thành viên hoặc các dịch vụ khác, bao gồm việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba kết hợp với hoặc thông qua Dịch vụ của DIIJAM. DIIJAM sẽ không chịu trách nhiệm về các sản phẩm và dịch vụ do các bên thứ ba này cung cấp. DIIJAM sẽ bảo lưu quyền điều chỉnh, chấm dứt hoặc sửa đổi các chương trình đăng ký sử dụng dịch vụ và chương trình ưu đãi khuyến mại được cung cấp vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp với các Điều khoản này.

4.2. Dịch vụ không giới hạn có thể không được cung cấp cho tất cả người dùng. Chúng tôi sẽ nói rõ các dịch vụ nào khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Nếu khách hàng hủy đăng ký Dịch vụ không giới hạn hoặc nếu đăng ký Dịch vụ không giới hạn của khách hàng bị gián đoạn (ví dụ: nếu khách hàng thay đổi thông tin thanh toán) thì có khả năng khách hàng sẽ không thể đăng ký lại Dịch vụ không giới hạn. Xin lưu ý rằng Dịch vụ không giới hạn có thể được ngừng cung cấp trong tương lai, trong trường hợp đó, khách hàng sẽ không còn phải trả phí Dịch vụ nữa.

4.3.  Gia hạn gói cước: Dịch vụ cung cấp Gói cước không tự động gia hạn và Gói cước tự động gia hạn tùy theo Nền tảng sử dụng của khách hàng.

4.4.  Hủy gói cước: Diijam cho phép khách hàng có thể dễ dàng hủy tính năng gia hạn trên giao diện của Dịch vụ. Khi hủy gói cước, khách hàng sẽ hủy toàn bộ thời hạn còn lại ngay tại thời điểm hủy thành công. Sau thời điểm hủy gói cước thành công, bạn sẽ không thể sử dụng quyền lợi của gói cước tại Diijam nữa.

5. Sử dụng tài khoản, mật khẩu

5.1. Khách hàng phải đủ năng lực hành vi dân sự và đủ 13 tuổi trở lên mới được phép đăng ký DIIJAM ID. Việc đăng ký tài khoản của DIIJAM thể hiện Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong nêu trong Chính sách này này. Khi đăng ký tài khoản, Khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin các thông tin mà diijam.vn yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin mà Khách hàng cung cấp.

5.2. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, khách hàng sẽ được cung cấp 01 tài khoản. Với tài khoản này, khách hàng có thể truy cập và sử dụng Nền tảng nhạc số Diijam và các sản phẩm, dịch vụ khác của DIIJAM.

5.3. Khách hàng có trách nhiệm bảo quản tên đăng nhập, mật khẩu, Email của mình, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, DIIJAM sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tổn thất phát sinh.

5.4. Khách hàng không được phép chia sẻ tài khoản cá nhân của mình cho người khác nhằm bất cứ lý do cá nhân nào. Trong trường hợp tài khoản bị lộ mật khẩu hoặc được chia sẻ cho nhiều thiết bị và nhiều người xài, hệ thống có thể tự động khoá tài khoản mà không cần báo trước. Mọi hành vi chia sẻ thông tin tài khoản của cá nhân người dùng đều không được phép.

5.5. Diijam có quyền khóa tài khoản của khách hàng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập tài khoản được cấp sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký. Nếu muốn tài khoản được hoạt động trở lại, khách hàng cần chủ động liên hệ với Diijam để được hỗ trợ.

5.6. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ, Diijam sẽ căn cứ trên những thông tin Khách hàng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Diijam chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác các thông tin, Khách hàng sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Diijam trong quá trình sử dụng dịch vụ đồng thời Diijam không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

6. Thanh toán

6.1. Khách hàng có thể mua Dịch vụ trả phí trực tiếp từ DIIJAM hoặc thông qua một bên thứ ba bằng cách (1) trả phí sử dụng dịch vụ hàng tháng hoặc trả phí sử dụng dịch vụ trong một khoảng thời gian định kỳ khác được tiết lộ cho khách hàng trước khi mua Dịch vụ; hoặc (2) trả trước phí dịch vụ cho phép khách hàng truy cập Dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể (“Thời gian trả trước”).

6.2. DIIJAM có thể thay đổi mức phí Dịch vụ trả phí, bao gồm phí đăng ký định kỳ, Thời gian trả trước (đối với khoảng thời gian chưa thanh toán) hoặc Mã dịch vụ tùy từng thời điểm và sẽ thông báo trước cho khách hàng bất kỳ thay đổi nào về mức giá và cách chấp nhận những thay đổi, nếu có. Thay đổi mức giá sẽ có hiệu lực vào đầu thời gian đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp theo sau ngày thay đổi mức phí. Theo luật áp dụng, khách hàng chấp nhận mức giá mới khi tiếp tục sử dụng Dịch vụ DIIJAM sau khi mức giá thay đổi có hiệu lực. Nếu không đồng ý với mức giá thay đổi, khách hàng có quyền từ chối thay đổi bằng cách hủy đăng ký Dịch vụ trả phí trước khi mức giá thay đổi có hiệu lực.

6.3. Đối với trường hợp phát sinh lỗi khi thanh toán, khách hàng có nghĩa vụ thông báo và cung cấp các chứng từ xác minh cho giao dịch thanh toán cho DIIJAM để kiểm tra và xử lý. Đối với các trường hợp lỗi phát sinh từ phía DIIJAM, DIIJAM sẽ cung cấp lại dịch vụ cho khách hàng để tiếp tục sử dụng. DIIJAM không có trách nhiệm hoàn trả tiền dịch vụ sau khi người dùng đã thanh toán.

7. Các quy định cấm

Khi sử dụng sản phẩm của DIIJAM, nghiêm cấm khách hàng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

7.1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên website/ ứng dụng của Diijam nhằm mục đích:

  1. Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
  2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  3. Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

7.2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

7.3. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

7.4. Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)

7.5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

7.6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

7.7. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

7.8. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

7.9. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

7.10. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

7.11. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

7.12. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của DIIJAM bằng văn bản.

7.13. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của DIIJAM. Khách hàng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa khác, trừ khi nó được sự cho phép của DIIJAM bằng văn bản.

7.14. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật

7.15. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của DIIJAM.

8. Quyền truy cập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

8.1. DIIJAM cấp cho khách hàng quyền sử dụng Dịch vụ không độc quyền và có thể thu hồi và quyền sử dụng vì mục đích cá nhân, phi thương mại hạn chế, không độc quyền và có thể thu hồi (gọi chung là “Quyền truy cập”).

8.2. Quyền truy cập này sẽ giữ nguyên hiệu lực trừ khi và cho đến khi khách hàng hoặc DIIJAM chấm dứt quyền này. Khách hàng cam kết và đồng ý rằng khách hàng đang sử dụng Dịch vụ DIIJAM và Nội dung vì mục đích cá nhân, phi thương mại và khách hàng sẽ không phân phối lại hoặc chuyển giao Dịch vụ DIIJAM hoặc Nội dung. Các ứng dụng phần mềm DIIJAM và Nội dung không được bán hoặc chuyển giao cho khách hàng và DIIJAM cùng các bên cấp phép của DIIJAM bảo lưu mọi quyền sở hữu tất cả các bản sao của các ứng dụng phần mềm DIIJAM và Nội dung cả sau khi đã cài đặt trên máy tính cá nhân, điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị đeo, loa và/hoặc các thiết bị khác (“Thiết bị”).

8.3. Tất cả các nhãn hiệu, logo của DIIJAM, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu trưng, tên miền và bất kỳ đặc điểm nào khác của thương hiệu DIIJAM là tài sản do DIIJAM toàn quyền sở hữu. Các Thỏa thuận này không cấp cho khách hàng bất kỳ quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu nào của DIIJAM dù là cho mục đích thương mại hay phi thương mại.

9. Quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản đăng ký

9.1. Quyền của chủ tài khoản

Tất cả khách hàng mà hệ thống đã đăng ký thành viên có quyền:

9.1.1. Được quyền thay đổi, bổ sung, cập nhật thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mật khẩu.

9.1.2. Được sử dụng sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ trong sản phẩm DIIJAM.

9.1.3. Được bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng khi thành viên theo quy định pháp luật đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định.

9.1.4. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

9.1.5. Được xoá tài khoản và dữ liệu liên quan.

9.2. Trách nhiệm của chủ tài khoản

9.2.1. Thông tin tài khoản đăng ký yêu cầu phải trung thực và chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, khách hàng phải cập nhật ngay và đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng là mới nhất, đầy đủ, chính xác và khách hàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin khách hàng cung cấp.

9.2.2. Khách hàng phải bảo mật thông tin tài khoản của mình. Nếu những thông tin đó bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì khách hàng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.

9.2.3. Thông báo ngay lập tức cho DIIJAM về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu hay bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào.

9.2.4. Khách hàng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm được quy định trong Chính sách này. Nếu vi phạm một hay nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm DIIJAM sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của khách hàng đối các sản phẩm của DIIJAM và sẽ yêu cầu chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cần thiết.

9.2.5. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

10. Quyền và trách nhiệm của nhà cung cấp (dijjam)

10.1. Quyền của nhà cung cấp

10.1.1 DIIJAM có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản mà không cần sự đồng ý của khách hàng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Chính sách sử dụng hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác.

10.1.2 DIIJAM có quyền từ chối hỗ trợ đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác và trung thực và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại Chính sách này.

10.1.3. Được quyền yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có hành vi vi quy định về bảo mật thông tin và các hành vi thuộc các trường hợp cấm quy định tại Điều 7 Chính sách này

10.1.4. DIIJAM được miễn trừ trách nhiệm liên đới và có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có đối với các trường hợp khách hàng có các hành vi vi phạm quy định tại Chính sách này và các quy định khác của pháp luật (như sao chép, sử dụng, làm tác phẩm phái sinh,…. mà không được phép của chủ sở hữu)

10.2. Trách nhiệm của nhà cung cấp

10.2.1 Có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của DIIJAM

10.2.2 DIIJAM có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

10.2.3 Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ của DIIJAM

11. Quyền riêng tư và cam kết bảo mật thông tin khách hàng

11.1. Khách hàng có thể lựa chọn và kiểm soát quyền riêng tư của mình bao gồm: quyền truy cập thông tin dữ liệu, quyền chỉnh sửa thông tin cung cấp, quyền yêu cầu xóa bỏ thông tin, quyền hạn chế một phần hoặc toàn bộ thông tin dữ liệu cá nhân, quyền phản đối việc sử dụng thông tin không đúng mục đích mà Dịch vụ Diijam đã đưa ra.

11.2. Khách hàng được cài đặt tùy chọn về cách xử lý dữ liệu cá nhân, được quyền khiếu nại, yêu cầu được giải quyết về dữ liệu cá nhân tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Diiijam trong suốt quá trình sử dụng.

11.3 Mọi thông tin dữ liệu cá nhân mà khách hàng cung cấp trực tiếp bằng việc đăng ký tài khoản của Diijam hoặc đăng ký thông qua một bên thứ ba (như Facebook, Google) đều được bảo vệ bằng các biện pháp về mặt kỹ thuật và tổ chức thích hợp.

11.4. Diijam chỉ thu thập thông tin khách hàng để cải thiện dịch vụ hoặc phát triển các dịch vụ mới để nâng cao trải nghiệm của khách hàng; hoặc để liên lạc, gửi email, thông báo hoặc các loại tin nhắn khác về những chương trình khuyến mại, tiếp thị, quảng cáo dành cho khách hàng, để phát hiện và khắc phục sự cố và sửa lỗi trong dịch vụ cung cấp, phát triển các tính năng công nghệ mới, để xử lý thanh toán của khách hàng, để phát hiện gian lận trong cả thanh toán và hoạt động sử dụng dịch vụ, để tổ chức các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và khảo sát nhu cầu, thị hiếu của khách hàng nhằm cung cấp chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

11.5. Đảm bảo rằng Diijam sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng trong mọi trường hợp, trừ khi việc chia sẻ đó đã được báo trước tới khách hàng và được sự đồng ý của khách hàng.

11.6. Đảm bảo rằng Diijam chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi vẫn đang cung cấp dịch vụ và vì mục đích kinh doanh chính đáng và thiết yếu bao gồm duy trì việc thực hiện Dịch Vụ, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và giải quyết tranh chấp (nếu có). Dữ liệu sẽ bị xóa hoặc ẩn danh nếu khách hàng có yêu cầu gửi tới Diijam, trừ trường hợp các vấn đề phát sinh liên quan đến nợ tín dụng thanh toán thì sẽ được lưu lại đến khi vấn đề được giải quyết; thực hiện các nghĩa vụ về pháp lý, thuế, kế toán kiểm toán trong thời gian luật định.

11.7. Một số dữ liệu cá nhân có thể lựa chọn ở chế độ chia sẻ công khai như họ tên hoặc tên người dùng, ảnh đại diện, số lượng người theo dõi và những người theo dõi tại Dịch vụ của Diijam, danh sách các nghệ sĩ được theo dõi gần đây thì sẽ không được bảo mật như các thông tin dữ liệu khác.

12. Thỏa thuận bồi thường

Khách hàng đồng ý bồi thường cho Diijam trước mọi tổn thất, thiệt hại và chi phí dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm phí luật sư và chi phí hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (1) việc khách hàng vi phạm Thỏa thuận hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách này; (2) bất kỳ Nội dung người dùng nào khách hàng đăng hoặc đóng góp; (3) bất kỳ hoạt động nào bạn tham gia hoặc thông qua Dịch vụ; và (4) vi phạm pháp luật hoặc các quyền của bên thứ ba.

13. Giải quyết tranh chấp

13.1. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Khách hàng và Diijam. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bắt đầu giải quyết, nếu không đạt được kết quả thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC bên cạnh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Hà Nội.

13.2. Luật áp dụng là Luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt. Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.

14. Hiệu lực và miễn trừ

14.1. Trừ khi có quy định khác trong Chính sách này, nếu bất kỳ điều khoản nào của các Chính sách này được tuyên bố là không hợp lệ hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do hoặc trong bất kỳ phạm vi nào thì điều đó cũng sẽ không làm ảnh hưởng hoặc làm mất hiệu lực hoặc không thi hành được các điều khoản còn lại của Chính sách; việc áp dụng điều khoản đó sẽ được thi hành trong phạm vi được pháp luật cho phép.

14.2. Diijam hoặc bất kỳ người thụ hưởng bên thứ ba nào không thực thi các Chính sách đã nêu hoặc bất kỳ điều khoản nào của Chính sách cũng sẽ không làm mất quyền thực thi các điều khoản đó.

15. Thay đổi chính sách sử dụng

Đôi khi, Diijam có thể thay đổi một số nội dung của Chính sách này. Nếu nhận thấy rằng sự thay đổi là quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng, Diijam sẽ thông báo hiển thị nổi bật phù hợp tùy từng trường hợp. Do đó, khách hàng cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ thông báo.

16. Liên hệ với diijam

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của Diijam.

Xin cảm ơn khách hàng đã đọc chính sách sử dụng này của chúng tôi!

Diijam xin trân trọng cám ơn!