artist left-side
artist right-side

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư và cam kết bảo mật thông tin khách hàng

1. Khách hàng có thể lựa chọn và kiểm soát quyền riêng tư của mình bao gồm: quyền truy cập thông tin dữ liệu, quyền chỉnh sửa thông tin cung cấp, quyền yêu cầu xóa bỏ thông tin, quyền hạn chế một phần hoặc toàn bộ thông tin dữ liệu cá nhân, quyền phản đối việc sử dụng thông tin không đúng mục đích mà Dịch vụ Diijam đã đưa ra.

2. Khách hàng được cài đặt tùy chọn về cách xử lý dữ liệu cá nhân, được quyền khiếu nại, yêu cầu được giải quyết về dữ liệu cá nhân tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Diiijam trong suốt quá trình sử dụng.

3 Mọi thông tin dữ liệu cá nhân mà khách hàng cung cấp trực tiếp bằng việc đăng ký tài khoản của Diijam hoặc đăng ký thông qua một bên thứ ba (như Facebook, Google) đều được bảo vệ bằng các biện pháp về mặt kỹ thuật và tổ chức thích hợp.

4. Diijam chỉ thu thập thông tin khách hàng để cải thiện dịch vụ hoặc phát triển các dịch vụ mới để nâng cao trải nghiệm của khách hàng; hoặc để liên lạc, gửi email, thông báo hoặc các loại tin nhắn khác về những chương trình khuyến mại, tiếp thị, quảng cáo dành cho khách hàng, để phát hiện và khắc phục sự cố và sửa lỗi trong dịch vụ cung cấp, phát triển các tính năng công nghệ mới, để xử lý thanh toán của khách hàng, để phát hiện gian lận trong cả thanh toán và hoạt động sử dụng dịch vụ, để tổ chức các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng và khảo sát nhu cầu, thị hiếu của khách hàng nhằm cung cấp chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn.

5. Đảm bảo rằng Diijam sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng trong mọi trường hợp, trừ khi việc chia sẻ đó đã được báo trước tới khách hàng và được sự đồng ý của khách hàng.

6. Đảm bảo rằng Diijam chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi vẫn đang cung cấp dịch vụ và vì mục đích kinh doanh chính đáng và thiết yếu bao gồm duy trì việc thực hiện Dịch Vụ, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và giải quyết tranh chấp (nếu có). Dữ liệu sẽ bị xóa hoặc ẩn danh nếu khách hàng có yêu cầu gửi tới Diijam, trừ trường hợp các vấn đề phát sinh liên quan đến nợ tín dụng thanh toán thì sẽ được lưu lại đến khi vấn đề được giải quyết; thực hiện các nghĩa vụ về pháp lý, thuế, kế toán kiểm toán trong thời gian luật định.

7. Một số dữ liệu cá nhân có thể lựa chọn ở chế độ chia sẻ công khai như họ tên hoặc tên người dùng, ảnh đại diện, số lượng người theo dõi và những người theo dõi tại Dịch vụ của Diijam, danh sách các nghệ sĩ được theo dõi gần đây thì sẽ không được bảo mật như các thông tin dữ liệu khác.